Met het vervoer van farmaceutische producten worden levens gered. Insuline, bloedplasma en medicijnen moeten echter onder strikte condities worden getransporteerd. De veiligheid van patiënten is immers in het geding. Temperatuur, luchtvochtigheid en andere factoren moeten nauwlettend worden geregistreerd. U moet kunnen aantonen dat de producten volgens de afgesproken specificaties zijn vervoerd. Bij de minste of geringste afwijking kan de vaak zeer waardevolle vracht als verloren worden beschouwd. Daarom wilt u te allen tijde weten waar uw vracht zich bevindt en onder welke condities. Bij calamiteiten wilt u meteen ingrijpen. 

 

Good Distribution Practice

De systeemoplossingen van Euroscan helpen u voldoen aan de hoge norm bij het vervoer van farmaceutische producten, zoals vastgelegd in de Good Distribution Practice (Europese Richtlijn 92/25/EEG), of u nou grootschalig of kleinschalig transport van farmaceutische producten verzorgt. 

 

Recording en monitoring

De volledige geïntegreerde systeemoplossingen van Euroscan zorgen voor datarecording, 

-opslag en -analyse en voor realtime online monitoring, waarmee u kunt ingrijpen bij een alarmering. De betrouwbaarheid is hoog, evenals de uptime. Onze hardware en software komen uit één hand, dus geen compatibiliteitsproblemen. Door toepassing van standaard application programming interfacing (API) zijn onze systemen bovendien makkelijk te integreren met uw eigen systemen voor bijvoorbeeld kwaliteitsbewaking of planning. Compliance volgens Gamp5 is voor Euroscan van groot belang.

 

Reefer monitoring
Euroscan biedt naast oplossingen voor online monitoring ook reefer monitoring, waarmee u niet alleen de vracht volgt, maar ook de condities en performance van de koelinstallatie. Een interessante oplossing om uw operationele kosten te verlagen. Lees meer >